Obecní úřad

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Název
Obec Krásná Ves

2. Důvod a způsob založení:
Dle zák.č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

3. Organizační struktura: více zde

4. Kontaktní spojeni:
  4.1 Kontaktní poštovní adresa:
  Krásná Ves č.p. 23
  294 25 Katusice
  4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
  Krásná Ves č.p. 23
  294 25 Katusice
  4.3 Úřední hodiny:
  pondělí: 18.00 - 19.30 hod.
  4.4 Telefonní čísla:
  +420 326 394 150
  4.5 Číslo faxu:
  ne
  4.6 Adresa internetové stránky:
  www.krasnaves.e-obec.cz
  4.7 Adresa e-podatelny:
  http://krasnaves.e-obec.cz/view.php?
cisloclanku=2006090006

  4.8. Další elektronické adresy
  e-mail:
  krasnaves@volny.cz

5. Případné platby lze poukázat
Bankovní spojení:
název banky: Komerční banka;
číslo účtu: 12227-181/0100
- bezhotovostně na BÚ
- v hotovosti v kanceláři OÚ

6. IČ: 00238147

7. DIČ: Obec není plátcem DPH

8. Dokumenty
  8.1 Seznamy hlavních dokumentů
  8.2 Rozpočet: rozpočty obce zde

9. Žádosti o informace
Kde získat informace:
- ústní dotaz na Obecním úřadě
- písemný dotaz: na adrese Obecního úřadu; pomocí mailu: krasnaves@volny.cz
- e-podatelna na www.krasnaves.e-obec.cz

10. Příjem žádostí a dalších podání:
na Obecním úřadě Krásná Ves

11. Opravné prostředky: dotaz na OÚ

12. Formuláře:
formuláře zde

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací:
- projednáním na OÚ
- informace na internetu zde

14. Předpisy:
  14.1 Nejdůležitější používané předpisy
  naleznete zde
  14.2 Vydané právní předpisy
  Obecně závazné vyhlášky obce zde

15. Úhrady za poskytování informací
  15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací:
  Sazebník úhrad za poskytování informací zde
  15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad
  za poskytnutí informací:

  -

16. Licenční smlouvy:
-

17. Výroční zpráva podle zák. č.106/1999Sb.


Znak obce

Náhodný obrázek
Fotografie z obce - 32
obec
zobrazení: 2839
známka: 0
Poloha obce
Vyhledávání

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl | sph.cz