Důležité zákony

Důležité zákony


Řídíme se především následujícími zákony:

všeobecně používané zákony OÚ:
  • zák.č. 128/2000 Sb.
    o obcích (obecní zřízení)
  • zák.č. 71/1967 Sb.
    o správním řízení (správní řád)
  • zák.č. 368/1992 Sb.
    o správních poplatcích
  • zák.č. 199/1994 Sb.
    o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
  • zák.č. 85/1965 Sb.
    zákoník práce zák.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák.č. 106/1999 Sb.
    o svobodném přístupu k informacím
úsek evidence obyvatel:
  • zák.č. 133/2000 Sb.
    o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
  • zák.č. 177/2000 Sb.
    o občanských průkazech a o cestovních dokladech, kterým se provádí zákon o evidenci obyvatel
  • zák.č. 368/1992 Sb.
    ve znění pozdějších předpisů a správních poplatcích
pokladna
  • zák.č. 563/1991 Sb.
    o účetnictví
úsek podatelny
  • instrukce ministra vnitra ČR ze dne 25. 5. 1992 o spisové službě
  • zák.č. 106/1999 Sb.
    o svobodném přístupu k informacím
  • zák.č. 29/2000 Sb.
    o poštovních službách
a další...


Úplná znění výše jmenovaných Zákonů
naleznete na portálu:Náhodný obrázek
Fotografie z obce - 29
obec
zobrazení: 1556
známka: 0
Poloha obce
Vyhledávání

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl